De Evocircadian Code

de Evocircadian Code

Wie gezondheid en ziekte wil begrijpen zal moeten leren hoe evolutie gezondheid en ziekte heeft gevormd. Dit is voor de geïnformeerde burger makkelijker gezegd dan gedaan. Door o.a. internet en reclame komen verschillende ‘boodschappen’ over gezondheid en ziekte tot ons, echter veel informatie is in conflict met elkaar of zijn hypes van het moment. Gezondheid en ziekte zijn ‘big business’ de waarheid over onderzoeken is dat veel onderzoeken er niet zijn om de waarheid aan het licht te brengen, maar om geld te maken. Er worden constant antwoorden gegeven zonder dat er vragen worden gesteld. De moderne geneeskunde en de industrieel vervaardigde voeding zijn belangrijke bedreigingen geworden voor de gezondheid van de mens van tegenwoordig.

De Evocircadian Code is een raamwerk van denken welke de mens vanuit een evolutionair/ritmisch perspectief, vanaf de conceptie bekijkt. De Evocircadian Coach zal vanuit dit denken preventief en curatief adviezen geven.
Kernwoorden van de Evocircadian Code zijn o.a. evolutie, (circa-diane) ritmes, energie, hormonen, microben, voeding, zwangerschap en de mens vanaf de conceptie.

De gezondheid van Nederlander gaat in een rap tempo achteruit. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking lijdt aan een chronische ziekte. Dit neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Boven de 65 jaar heeft de helft van de mensen twee of meer chronische ziektes, zoals blijkt uit de in 2009 gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 1988 had de Nederlander gemiddeld in zijn leven 16 ziektejaren. Dit is 20 jaar later, in 2008, opgelopen tot 25 ziektejaren.
De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg zijn in 12 jaar (2000-2012) verdubbeld. In tegenstelling wat gedacht wordt komt dit niet door de vergrijzing, maar 15% van de kosten komt door de vergrijzing, 85% heeft er niet mee te maken.

Tegenwoordig is de gezondheidszorg sterk aan het veranderen in Nederland. Burgers zullen zelf meer verantwoording moeten gaan nemen voor hun eigen gezondheid of anders veel meer geld gaan betalen voor die zorg.